ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล

Rotsukon.jpg

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ผศ.ดร.รสสุคนธ์  วาริทสกุล

               (อังกฤษ) Assistant Professor Dr. Rotsukon Varitsakul


ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 


วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

Ph D (Nursing)


E-mail: rotsukonv@hotmail.com


ความเชี่ยวชาญ

  • Chronic illness care  

งานบริการวิชาการ

-

[กลับไป]