ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดร.อารยา เจรนุกุล

ชื่อ-นามสกุล (ไทย) ดร.อารยา  เจรนุกุล
               (อังกฤษ) Instructor Dr. Araya Jeranukul

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 

วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา

ความเชี่ยวชาญ

- Critical care nursing

- Psycho- spiritual care in palliative care (Buddhism)


งานบริการวิชาการ


[กลับไป]